Skogsløpet 2016 Dillingøy

Skogsløpet 2016 ble som i 2015 arrangert av NVMC avd Nedre Glommen

Turen gikk fra: Dillingøy-Svinndal-Nordby-Trøsken-KPS-Sarpsborg Torg-Kolstad-Bjørnstadgrenda-Trøsken- Agnalt-Slangsvoll-Svinndal-Dillingøy.

Det var over 100 deltagere og motorsykler fra 1920 til ca 1980. Det var poster poster i Svinndal, på Sarpsborg torg og ved Agnalt skole.

Del denne siden